VInpearl Tây Ninh

Hạng mục: Thi công lắp đặt mái kính vòm 

Tên công trình: Vinpearl  Tây Ninh

Địa chỉ: 90 Lê Duẩn, Khu phố 5, Phường 3, Tây Ninh

Năm hoàn thành : 2018

Hình ảnh thi công và hoàn thành tại công trình

 

 

0963247163